Центральна спільнота
Advertisement

Деякі теги розмітки HTML можуть бути використані під час редагування вікі. Тим не менш, використання вікі-тексту є більш рекомендованим, так як HTML робить сторінки в полі для редагування складночитанним і може відлякати нових користувачів.

Теги[]

Зовнішній вигляд[]

Будь-який HTML-тег (рівно як і тег вікі-розмітки) складається з двух частин: відкриваючий тег (перший тег перед текстом) і закривающий тег (друг тег після тексту, виділяється похилою рискою). У відкривающого тегу можуть змінити атрибути — спеціальні слова, що придають тегу будь-які додаткові властивості. У деяких атрибутів, в свою чергу, після знаку = можуть матися інші слова, визначають, яку саме роль буде грати атрибут в тезі — ці слова називаються значеннями.

Наприклад, в тезі <span style="color:red">Текст</span>:

 • <span> — відкривающий тег;
 • style — атрибут;
 • color:red — значення атрибуту;
 • </span> — закривающий тег.

Є також невелика група так званих одиночних тегів, які влаштовані по-своєму (наприклад, тег <br />). Як правило, у них немає атрибутів.

Опис[]

У кожного тегу і атрибуту є свої властивості і особливості. Кожен тег робить з текстом різні речі. На Фандомі доступні не усі HTML-теги, а лише деякі з них.

Частина тегів HTML можна замінити аналогічними елементами вікі-розмітки, інші ж користуються у вихідному коді вікі-сторінок в тому ж форматі.

Список тегів:

Тег Опис Приклад Код прикладу
<abbr> Виділяє слово, до якого необхідно додати пояснення. Щоб його додати, потрібно до відкритого тегу приписати атрибут title="". Текст <abbr title="Текст спливаючої підказки">Текст (наведіть курсор на слово)</abbr>.
<acronym> (застарів) Працює так само, як і abbr, але до того ж ще й виділяє слово, до якого необхідно додати пояснення, спеціальною лінією. <acronym title="Текст спливаючої підказки">Текст</acronym> <acronym title="Текст спливаючої підказки">Текст</acronym>
<b> Виділяє текст жирним шрифтом. В вікі-розмітці замінюється трьома наголосами запитом з кожного боку ('''жирний текст'''). Текст <b>Текст</b>
<big> Робить текст великим. Текст <big>Текст</big>
<blockquote> Відображає текст (звичайно цитату) в як вирівняного блоку з відступами зліва і справа.

Текст, текст, текст…

<blockquote>Текст, текст, текст…</blockquote>
<br /> Ставиться в кінець фрази, служить для переносу текста на інший рядок. Речення перше.
Речення друге.
Речення перше. <br />Речення друге.
<center> (застарів) Вирівнює текст по центру.
Текст, текст, текст…
<center>Текст, текст, текст…</center>
<code> Виділяє текст спеціальним шрифтом. Текст, текст, текст... <code>Текст, текст, текст…</code>
<dd>, <dl>, <dt> Три взаємопов’язаних тега, призначених для створення списків визначень.
Термін 1
Визначення терміну 1
Термін 2
Визначення терміну 2
<dl>

<dt>Термін 1</dt>
<dd>Визначення терміну 1</dd>
<dt>Термін 2</dt>
<dd>Визначення терміну 2</dd>
</dl>

<del> Робить текст закресленим. Текст <del>Текст</del>
<div> Використовується для виділення фрагменту документа з метою зміні вигляду змісту. Звичайно використовується в більш складних кодах і має атрибути (align, style, title та інші).
<em> Виділяє текст курсивом. В вікі-розмітці замінюється двома наголосами запитом з кожної сторони (''похилий текст''). Текст <em>Текст</em>
<font> (застарів) Призначений для додаткового форматування тексту. Може мати атрибути color (цвет), face (шрифт) і size (розмір). Текст <font color="red" face="acronis" size="+3">Текст</font>
<h1> Створює заголовок нульового рівня. В вікі-розмітці замінюється одним знаком = з кожної сторони (= Заголовок =).

Заголовок

<h1>Заголовок</h1>
<h2> Створює заголовок першого рівня. В вікі-розмітці замінюється двумя знаками = з кожної сторони (== Заголовок ==).

Заголовок

<h2>Заголовок</h2>
<h3> Створює заголовок другого рівню. В вікі-розмітці замінюється трьома знаками = з кожної сторони (=== Заголовок ===).

Заголовок

<h3>Заголовок</h3>
<h4> Створює заголовок третього рівня. В вікі-розмітці замінюється чотирма знаками = з кожної сторони (==== Заголовок ====).

Заголовок

<h4>Заголовок</h4>
<h5> Створює заголовок четвертого рівня. В вікі-розмітці замінюється пят’ю знаками = з кожної сторони (===== Заголовок =====).
Заголовок
<h5>Заголовок</h5>
<h6> Створює заголовок п’ятого рівня. В вікі-розмітці замінюється шістьма знаками = з кожної сторони (====== Заголовок ======).
Заголовок
<h6>Заголовок</h6>
<hr/> Ставить горизонтальну лінію. В вікі-розмітці замінюється чотирма короткими тире (----). Текст
Текст2
Текст<hr/>Текст2
<i> Виділяє текст курсивом. В вікі-розмітці замінюється двома наголосами запитом з кожного боку (''похилий текст''). Текст <i>Текст</i>
<li> и <ol> Теги, що використовуються для створення нумерованого списку. В вікі-розмітці замінюються знаком #, який ставиться перед кожним елементом списку замість тегу li.
 1. Елемент списку1
 2. Елемент списку2
<ol>

<li>Елемент списку1</li>
<li>Елемент списку2</li>
</ol>

<li> и <ul> Теги, що використовуються для створення маркованого списку. В вікі-розмітці замінюються знаком *, який ставиться перед кожним елементом списку замість тегу li.
 • Елемент списку1
 • Елемент списку2
<ul>

<li>Елемент списку1</li>
<li>Елемент списку2</li>
</ul>

<p> Звичайно використовується з атрибутом align, визначальним вирівнюванням тексту. Може мати значення left (по лівому краю), center (по центру), right (по правому краю) і justify (по ширині).

Текст, текст, текст…

<p align="right">Текст, текст, текст…</p>
<pre> Виділяє текст статті в своєрідну рамочку. Щоб додати цю рамку, в вікі-розмітці можна не вставлять тег, а просто поставити перед першим словом рядок пробіл.
Текст, текст, текст…
<pre>Текст, текст, текст…</pre>
<rp>, <rt> и <ruby> Взаємопов’язані теги, що використовуються для додавання невеликий анотації зверху або знизу від заданого тексту.

текст

текстанотаціятекст

<ruby>

текст
<rp>текст</rp><rt>анотація</rt><rp>текст</rp>
</ruby>

<s> (інша, застаріла версія: <strike>) Робить текст закресленим. Текст <s>Текст</s>
<small> Робить текст маленьким. Текст <small>Текст</small>
<span> Призначений для додаткового форматування тексту. Може мати атрибути style, title та інші. Текст <span style="color: red">Текст</span>
<strong> Виділяє текст жирним шрифтом. В вікі-розмітці замінюється трьома наголосами запитом з кожного боку ('''жирний текст'''). Текст <strong>Текст</strong>
<sub> Дозволяє розмістити частину текста під рядком. Тексттекст Текст<sub>текст</sub>
<sup> Дозволяє розмістити частину текста над рядком. Тексттекст Текст<sup>текст</sup>
<table> Складний тег, призначений для створення таблиць. Про те, як створювати таблиці стандартним для вікі способом, див. Довідка:Таблиці і Довідка:Таблиці/вікітекст.

Таблиця
Заголовок Заголовок
ТекстТекст
Інший текстІнший текст
<table border="1"> <caption>Таблиця</caption> <tr> <th>Заголовок</th> <th>Заголовок</th> </tr> <tr><td>Текст</td><td>Текст</td></tr> <tr><td>Інший текст</td><td>Інший текст</td></tr> </table>
<tt> Виділяє текст моноширінним шрифтом. Текст <tt>Текст</tt>
<u> Робить текст підкресленим. Текст <u>Текст</u>
<!-- … --> Використовується для вставки коментарів у вихідному коді, які не будуть видні при читанні сторінки. <!-- Прихований коментар -->

Повний список тегів[]

Наведені нижче теги доступні для використання під час редагування статей.

 • <abbr>
 • <acronym> (застарів)
 • <b>
 • <big> (застарів)
 • <blockquote>
 • <br />
 • <caption>
 • <center> (застарів)
 • <cite>
 • <code>
 • <dd>
 • <del>
 • <div>
 • <dl>
 • <dt>
 • <em>
 • <font> (застарів)
 • <h1>
 • <h2>
 • <h3>
 • <h4>
 • <h5>
 • <h6>
 • <hr>
 • <i>
 • <ins>
 • <li>
 • <ol>
 • <p>
 • <pre>
 • <q>
 • <rb>
 • <rp>
 • <rt>
 • <ruby>
 • <s>
 • <small>
 • <span>
 • <strike> (застарів)
 • <strong>
 • <sub>
 • <sup>
 • <table>
 • <td>
 • <th>
 • <tr>
 • <tt> (застарів)
 • <u>
 • <ul>
 • <var>
 • <!-- ... -->

CSS[]

CSS-класи (class="classname") можуть зберігатися на відповідній сторінці вікі. Усі класи і CSS-стилі (style="color:pink;") можуть бути використані з HTML-тегами, перерахованими нижче, однак класи і стилі можуть бути використані і з багатьма іншими типами вікі-розмітки, в особливості з таблицями, рядками таблиц та осередками.

Примітка: «background-image» повинен використовувати повне URL («http://whatever.whatever/whatever/filename.ext http://whatever.whatever/whatever/filename.ext»), а не відносне URL, що починаються з косою риси. URL повинен бути вказаний в класі в таблиці стилей, так як він не буде працювати, якщо зазначений в тексті.

Див. також[]

Advertisement